Mỹ: Tăng tuổi nghỉ hưu lên 67

Tuổi nghỉ hưu sẽ tiếp tục tăng cho đến khi chạm mức 67 đối với tất cả mọi người sinh năm 1960 trở về sau. Người lao động (NLĐ) vẫn có thể nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội (ASXH) ở tuổi 62, nhưng mức hưởng hàng tháng sẽ giảm đi nếu NLĐ bắt đầu nhận trợ cấp ở độ tuổi này. Dưới đây là một số thay đổi về lương hưu và tác động của điều chỉnh này đối với NLĐ ở Mỹ.

Chính thức sử dụng hình thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số trong khám chữa bệnh BHYT từ ngày 01/6/2021

Ngày 31/5/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1493/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) về việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - BHXH số để khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc từ ngày 01/6/2021.