Tây Ban Nha: Quốc gia đầu tiên ở Châu Âu công nhận người giao hàng là lao động hưởng lương

Vừa qua, nội các Tây Ban Nha đã thông qua cải cách luật lao động theo đó, người lái xe giao hàng làm việc cho các doanh nghiệp như Deliveroo or Ubertats được công nhận như nhân viên chính thức của doanh nghiệp. Quyết định này sẽ được chính thức công bố trên công báo quốc gia và các doanh nghiệp có 3 tháng để tuân thủ quy định.

Mỹ: Tăng tuổi nghỉ hưu lên 67

Tuổi nghỉ hưu sẽ tiếp tục tăng cho đến khi chạm mức 67 đối với tất cả mọi người sinh năm 1960 trở về sau. Người lao động (NLĐ) vẫn có thể nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội (ASXH) ở tuổi 62, nhưng mức hưởng hàng tháng sẽ giảm đi nếu NLĐ bắt đầu nhận trợ cấp ở độ tuổi này. Dưới đây là một số thay đổi về lương hưu và tác động của điều chỉnh này đối với NLĐ ở Mỹ.