Những quy định cần biết về bảo lưu thời gian đóng BHTN

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để tính cho lần hưởng trợ cấp tiếp theo là quyền lợi của người lao động (NLĐ) khi tham gia BHTN. Dưới đây là những quy định về bảo lưu thời gian đóng BHTN mà NLĐ cần biết. Theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư … Tiếp tục đọc Những quy định cần biết về bảo lưu thời gian đóng BHTN

Phải làm gì để chốt sổ BHXH khi đơn vị còn nợ tiền BHXH ?

Bạn đọc Võ Thị Thanh…, hỏi: Tôi là nam 55 tuổi, tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp từ năm 2006 đến tháng 12/2019. Từ tháng 01/2020 chấm dứt HĐLĐ nhưng công ty cũ còn nợ tiền cơ quan BHXH nên sổ BHXH của tôi chỉ chốt được đến tháng 10/2018. Từ tháng 11/2018 … Tiếp tục đọc Phải làm gì để chốt sổ BHXH khi đơn vị còn nợ tiền BHXH ?